שאלות ותשובות - שו"ת

שו"ת אחרונות שעלו באתר, לפי תחומים:

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

אגרת תביעה למפקח על רישום המקרקעין

ש
מהו גובה האגרה שיש לשלם בהגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין ?
ת
בתביעה לסכום קצוב (2.5%) מסכום התביעה, מינימום 758 ש"ח. בתביעה כספית בצירוף צו עשה, תשלום האגרה לפי התביעה הכספית, מינימום 758 ש"ח. במקרה ומדובר בהגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי משפט (אגרות), סך של 657 ש"ח. לפרטים נוספים באפשרותכם לפנות לאתר שירות התשלומים הממשלתי.

שאלות בנושא שיפוצים בבית המשותף

שיפוצים בבית המשותף

ש
האם חובה על הנציגות לפעול להשגת שיפוץ בעלות נמוכה ביותר ?
ת
בפס"ד מס' תיק 9/10 (המפקח על רישום המקרקעין – נתניה) נציגות הבית המשותף רח' רנק 1, הרצליה נ' אניה בר נר ואח', אשר עוסק בבעל דירה שסרב לשלם הוצאות שהיו כרוכות בשיפוץ מקלט בטענה שהנציגות יכלה להשיג את עבודות השיפוץ בעלות נמוכה יותר ובו נפסק כי ניתן לחייב בהשתתפות את כל בעלי הדירות, בעלויות השיפוץ, גם אם ניתן להשיג את פעולות השיפוץ ו/או אחזקה בעלות נמוכה יותר. אומנם על נציגות לקבל 2-3 הצעות מחיר, אך השיקולים העומדים לפניה הינם מעבר לעלויות, הם נוגעים הן לתנאי תשלום, לזהות מבצע עבודות השיפוצים, המלצות והיקף העבודה המבוצעת.

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

חישוב מיסי ועד לעסק

ש
האם חישוב גובה מיסי ועד הבית לחנויות ובתי עסק, מבוצע אחרת מדירת מגורים רגילה?
ת
לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר דירה כחדר או תא או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה נפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. לאור האמור לעיל חלה חובת תשלום מיסי וועד הבית, גם על חנויות שנמצאות בבניין ותשלום ועד הבית נקבע עפ"י שטח הדירה /חנות אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת.

שאלות בתחום ייעוצים הנדסיים, אדריכליים וכו'