ייעוץ שמאי

האגודה לתרבות הדיור, מעמידה לרשותכם שירות של שמאי מקרקעין מוסמכים, המעניקים שומות מפורטות שקבילות בבית משפט, בנושאים הבאים: האופן הראוי לחלוקת עלויות בין הדיירים בהקמת מעלית הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות שווי השימוש ברכוש המשותף (כמו: בניית חדרי יציאה לגג בדירות עליונות וקביעת מפתח חלוקת התשלום לשאר הדיירים) ייעוץ בנושא תוספת יח"ד למבנה במסגרת תמ"א 38 ליקויי בניה ברכוש המשותף (אומדן). עלות השירות: 1,500 ₪, להכנת שומה מפורטת שקבילה בבית המשפט. להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי: 8484 * ( מכל טלפון).