שירותי האגודה לתרבות הדיור

חדשות ועדכונים

ימים אלו של חשבון נפש, הרהור והתבוננות הם גם הזמן להפנות מחשבות אלו כלפי הסובבים אותנו משך כל השנה, ומי אם לא שכינינו...

מוקד פניות ארצי

8484*

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
ביטוח לבניין