חדשות ועדכונים

נמצאו 75 ידיעות
תקנון תחרות הבית המדוגלל
תקנון תחרות "הבית המדוגלל"
09.04.21

תחרות הבית המדוגלל - לתקנון...

ביטוח לבניינים משותפים
ביטוח לרכוש המשותף
08.03.21

אני שמח לבשר לכם, כי ביום חמישי 04.03.2021  נחתם הסכם שיתוף פעולה בין חברת "הפניקס חברה לבטוח בע"מ" לבין...

מכרז פומבי מס' 2021/2 לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית
25.02.21

מכרז פומבי מס' 2021/2 לפיתוח תוכנה ואפליקציה לניהול ועד הבית 

האגודה לתרבות הדיור )ע"ר( )להלן: "האגודה"(, מזמינה בזאת חברות...

הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי 1/2021
04.02.21

הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי 1/2021

להקמה וניהול של מאגר ייחודי וייעודי של בעלי מקצוע עבור...

מכרז 1-2021 להקמה וניהול של מאגר בעלי מקצוע ללקוחות האגודה
15.01.21

מכרז 1-2021 להקמה וניהול של מאגר בעלי מקצוע ללקוחות האגודה למכרז  - לחץ  ...

הארכת מועד לקול קורא השבר הסורי אפריקאי
13.12.20

הארכת מועד לקול קורא השבר הסורי אפריקאי - לחץ

...

עמודים