שנת בדק

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה לאיכלוסם, מעניקה האגודה בדיקה של כל המרכיבים ברכוש המשותף, על ידי מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך מטעמה. חוות דעתו המקצועית של נותן השירות, תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע, לתיקון הליקויים שנתגלו. השירות ניתן עם הצגת טופס 4 המאשר את תאריך איכלוס הבניין. חוות דעתו של היועץ, תינתן בכתב לנציגות הבית. להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי 8484 * (מכל טלפון).

השירות יינתן לבניינים חדשים לקראת תום שנת האכלוס הראשונה.

מתן שירות "בדק בית" מותנה בתשלום חברות באגודה לשנתיים מראש.