שנת בדק

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה לאיכלוסם, מעניקה האגודה בדיקה  של כל המרכיבים ברכוש המשותף, על ידי מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך מטעמה. חוות דעתו המקצועית של נותן השירות, תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע, לתיקון הליקויים שנתגלו. השירות ניתן עם הצגת טופס 4 המאשר את תאריך איכלוס הבניין. חוות דעתו של היועץ, תינתן בכתב לנציגות הבית. עלות הכנת חוות דעת מפורטת שקבילה בבית משפט, הכוללת ליקויים ואומדנים, הינה בסך של 1,200 ₪ לבניין עד 13 יח"ד, על כל יח"ד נוספת, ישולמו 50 ₪ נוספים. להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי 8484 * (מכל טלפון).