שנת בדק

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה לאיכלוסם, מעניקה האגודה בדיקה  של כל המרכיבים ברכוש המשותף, על ידי מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך מטעמה. חוות דעתו המקצועית של נותן השירות, תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע, לתיקון הליקויים שנתגלו. השירות ניתן עם הצגת טופס 4 המאשר את תאריך איכלוס הבניין. חוות דעתו של היועץ, תינתן בכתב לנציגות הבית. להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי 8484 * (מכל טלפון).
 
בימים אלו אנו נמצאים בעיצומה של בחינת השירות "בדק בית" הניתן לבניינים חדשים בשנת האכלוס הראשונה. עם סיום הבחינה וגיבוש הקריטריונים למתן השירות, נוציא עדכון בנושא באמצעות אתר האגודה לתרבות הדיור.