ייצוג משפטי בבתי המשפט

האגודה לתרבות הדיור, מעמידה לרשות לקוחותיה (נציגות הבית) שירות של ייצוג משפטי בבתי המשפט השלום והמחוזי, בנושאים שאינם בסמכות המפקחים על רישום המקרקעין, כמו: ליקויי בנייה, מטרדים, בקשה לביזיון בית המשפט, תביעות על פי פקודת הנזיקין הנוגעות לרכוש המשותף בלבד, ערעור על החלטות המפקח/ת ועוד.
 
מתן השירות מותנה בעמידה בקריקטריונים שנקבעו באגודה.
השירות ניתן בסניפי האגודה בתעריף מוזל וחוסך לכם אלפי שקלים בשנה.