מעלית שבת

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
tarbut

אני הדיירת הדתייה היחידה בבניין שנבנה לפני 8 שנים ובו שתי מעליות. ועד הבית מתעלם מהחוק ומסרב להפעיל את מעלית השבת. האם אתם יכולים לעזור לי בנושא ? או להפנות אותי לגוף כדי לעזור לי לאכוף את החוק ?

tarbut
מעלית שבת

בשנת 2001 שונה החוק בעניין מעלית שבת וכל זאת במטרה להקל על דיירים החפצים בכך כי בבית המשותף בהם הם מתגוררים תופעל מעלית שבת. התכלית שעמדה מאחורי שינוי זה נועדה לאפשר לאנשים דתיים, בין אם חרדים ובין אם שומרי מסורת, לגור בנוחות בבתים משותפים ובשכונות עם רוב חילוני מובהק.

סעיף 59ז לחוק המקרקעין קובע כי: (א)בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

(א1) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

על פי סעיף זה, אם קיים מנגנון שבת, אזי די בכך שאפילו דייר אחד ידרוש את הפעלת המנגנון, על מנת לחייב את הפעלתו ואם לא קיים מנגנון, יש צורך לקבל הסכמה של רוב בעלי הדירות (דהיינו 51% הסמכה) להפעיל מעלית שבת.

בהתאם להוראות החוק, זכותם החוקית של אותם בעלי דירות לדרוש את הפעלת אותה מעלית כמעלית שבת ובכל מקרה, מי שמבקש הפעלת המעלית כמעלית שבת הוא זה שיישא בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת.