קיזוז מתשלום שיפוץ

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
tarbut

אנו מתגוררים בניין ישן. בבניין מתגוררים זוג מבוגרים, אשר התקשו לפתוח את הדלת כניסה לבניין בטענה שהיא כבדה מידי. לפיכך הזוג החליף את הדלת מכספם הפרטי (לפני כ3 שנים) שכן טענו שהמצב היה בלתי נסבל מבחינתם. מנגד אף אחד אחר מבעלי הדירות לא ראה צורך בהחלפת הדלת. כעת אנו עורכים שיפוץ כללי בבניין, בכניסה ואותו זוג לא מעוניין להשתתף בעלויות כיוון שהם טוענים שהם כבר מימנו את חלקם בכך שהחליפו את הדלת כניסה. האם צודקת טענתם והאם ניתן לכפות עליהם את התשלום.

tarbut
קיזוז מתשלום שיפוץ

תיקון שנעשה לבניין שלא היה בו צורך לרוב דיירי הבניין, או שלא היו משום צורכי ביטחון, ואין בתיקון משום המקובל באותו מקום, הרי שאין על דיירי הבניין חובה לשאת בעלות הוצאותיו. ולכן אם התיקון שעשו אותם  דיירים אינו עונה על  הקריטריונים הנ"ל הרי שאין חובה על  דיירי הבניין לשאת בעלות ההוצאות של הנ"ל.

לכן חובה על אותו זוג דיירים להשתתף בהוצאות  שמוטלות כיום על דייר הבניין ולא יקזזו להם את ההוצאות שהוציאו  בעבר.  אם יוכיחו  שהוצאות  שהיו להם לתועלת  הבניין  היו מחויבות ונצרכות באותו זמן, יחזירו להם  אותם (שו"ע חו"מ קעח  ג).