רעש ממפוח עלים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
tarbut

המנקה התחיל להפעיל מפוח וזה עושה רעש במקום לנקות את הבניין באמצעים רגילים, שהיו מקובלים עד כה. האם הדבר חוקי ומותר ?

tarbut
התשובה  לעניין  זה  פשוטא 

התשובה  לעניין  זה  פשוטא  כביעתא  דכותחא שאסור למנקה להשתמש במפוח, אם זה גורם לך צער ונזק ואין לעניין החלטה בדבר הזה לרוב ומיעוט ולא כלום.

אבאר  נימוקי  הדברים. בשו"ת הריב"ש  קצו  פסק  שאדם שמי שמפעיל  מכשיר  אריגה  בתוך ביתו, וזה  עושה  קול שמזיק לחבירו  הרי  שנאסר על  השכן  לעשות זאת, וזה  בבחינת "גירי דיליה".

גם החזו"א שמביאים אותו  (חו"מ יד   ס"ק   יב)   שממנו  מסיקים  שאם מדובר  ב"קול" או  ברעש סטנדרטי, הרי  שאי  אפשר למחות   על  כך.  הרי  גם לשיטת  החזו"א אם מדובר  בשכן  שיש  לו   סף   רגישות   גבוה  ואפשר   לו ראיות   על  כך   שטענותיו  נכונות ואמיתיות מבחינתו,  הרי  שיש   להתחשב  בכך. כי  החזו"א   לא  דבר   על  אותם   אנשים  רגישים במיוחד  לרעשים, כי  אז  יש  לתת להם גדרי  "חולה"  שיכול למחות כנגד  סוג  רעש  שמפריע להם. (שו"ע חו"מ קנו  ב). ומה   שדייקנו  אצל  החזו"א מופיע   אצל  האגרות  משה  במפורש (חו"מ ח"ב  סימן  יח). "ומצינו  דבשביל איזה   צער מקפידא ואיסטניסות בעלמא   אף  שלסתם  אינשי  אין  זה  צער  כלל אסור לגרום לשכיניו". ויסוד לדבריו  (רמב"ם  שכנים   יא   ה):   "אם  היה  חבירו  קטן  או   חולה  שצפצוף  הזה   מזיק  או  שהפירות  שלו נפסדין  לו  בדם  חייב  לבטל  אותה  המלאכה או  ירחיק  עד  שלא  יבוא מחמתו".   וכן  ברא"ש  ב"ב  (פ"ב  יח):  "משמע  שכל  נזק   שידוע  שאין  המערער  יכול לסובלו אף  על  פי  שסובלין  אותו  שאר בני  האדם  אין לו חזקה  כנגד מערער  זה".

וכן פסק  הגר"נ קרליץ  (חוט השני נזיקין עמ'  רפ) שכל צער שעלול לגרום לאדם לעזוב את הדירה, רק  אם  היה  יכול  מבחינה  כלכלית. הרי שזה בבחינת נזק ממשי שיש להימנע ממנו, ואסור לעשותו.

ופוסק (שם עמ'  רפא) שמה  שמובא בשם החזו"א   (ב"ב  יד   ס"ק   ב) שבכיו של תינוק  הוא בבחינת דבר   שאי אפשר להתנגד אליו. אבל פס"ק  הגר"נ קרליץ  אם  מדובר בבכי מתגבר ומתחדש של תינוק הרי ששכן יכול למחות על כך, ואין זה בבחינת  תביעה קנטרנית.

ובכלל בכל האמור לדיני נזיקין  שבין  שכנים, הרי  שאין אומרים כלל שהרוב הוא הקבע. ראה כגון זה מרדכי   ב"ב תפ, שו"ת הרשב"א ח"ה קעח, שו"ת  מהר"ח  אור  זרוע רכב, שו"ת מבי"ט ח"א  רלז,  שו"ת מהרי"ק   א,  שו"ת מהרשד"ם חו"מ תו.

מסקנת  הדברים  שאם הפעלת המפוח לצורך ניקוי הבניין גורמת צער ועוגמת נפש  אמיתיים לשכן הרי שאין להפעיל זאת, ויש  להשתמש באמצעי הנקיון  הרגילים. ועל  כגון זה כתב התשב"ץ (חלק רביעי  טור ראשון שאלה  נז) דברים חמורים כנגד השכנים שעלולים במעשיהם לגרום צער ונזק מרובים לשכן.