חנות בבנין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
tarbut

חנות  בבית משותף שנפתחת רק פעם אחת בשבוע האם השכנים יכולים לעכב כיוון שהיא נפתחת רק פעם  בשבוע ואין זה בבחינת מטרד קבוע.

tarbut
חנות בבניין

א. מספר  סיבות  עומדות לשכן המתנגד לפתיחת חנות בבניין ריבוי העוברים בחדר המדרגות (ב"ב  נט   ע"ב  ושם  ברשב"ם ד"ה לא יפתחנה וראה שו"ע חו"מ קנד   ב).

ב. ב"ב  כ ע"ב: "חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן  מקול  הנכנסין ומקול היוצאין".  כלומר  הטענה העיקרית על ריבוי נכנסים ויוצאים ולא כלפי עבודות שנעשות בתוך הדירה שיתכן שיש בגללם רעש  גדול.

ג טענת ריבוי  דרך יש לה מספר  נימוקים ומובאים בעיטור (אות מחאה) הביא מהרשב"ם ב"ב 

ס   ע"א   שטענת  ריבוי  דרך  היא  משום  שאין צניעות בבניין כמו שהיתה בשעה שבאו לגור שם, טעם נוסף  שעתה מרבים להוציא דברים מהבית הפרטי לרכוש המשותף ועל ידי כך נחסמת הדרך בבניין. זה  גם  יכול  להרבות את השימוש  במערכות הניקוז של הבניין שלא היה רגיל לכמות כל  כך גדולה של  אנשים (שו"ת  רע"א ) 

ד.  גם אם רוב השכנים מסכימים שתהיה חנות בבניין אבל לשכן אחד זה מפריע הרי שהוא יכול להתנגד לכך (שו"ע חו"מ קנו  א עוד בעניין זה ראה עליות דרבינו יונה ב"ב כא ע"א  ד"ה  וברייתא, רא"ש ב"ב פ"ב יא וראה  שיטה מקובצת ב"ב כא ע"א מתוס' רא"ש).

ה. הנזקים שנמנו לעיל הרי שיש למונעם גם אם קורים רק פעם בשבוע.

ה. החשש  מפני הרחבת השימוש בחצר גם לשאר ימות השבוע יש לו מקום.

ו. העולה מכך, שההתנגדות של השכנים יש לה מקום.  

 

ז.  בכל  מקרה, כדאי  להשתדל    להגיע  לסיום  העניין תוך  כדי  הידברות.