גינה משותפת

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
משה ארדיטי

לכבוד הרב,

האם יש זכות לשכן לגדל ערוגות\צמחים משלו בגינה המשותפת בבנין?

יש לציין שזה מהווה מטרד ומפריע לצמחים הקיימים ומגביל את הגנן מלטפל באופן שוטף בשאר הגינה.

הדבר נעשה בהסכמה מלכתחילה אבל כעת אנחנו מעוניינים שיפסיק.

האם ניתן לחייבו להפסיק?

תודה,

משה

 

tarbut
גינה משותפת

א. לכל שכן יש אפשרות להשתמש בגינה כולל נטיעת עצים, אם לא  מקפידים  על  כך (ב"ב  נז   ע"א -  נז   ע"ב) ואם קיימת הסכמה לכך אפשר אפילו לטעון לחזקת תשמישין (ב"ב  ו ע"א  ויעוי"ש  ברשב"ם).

ב.השימוש  צריך להיות באופן שמקובל וסביר בין דיירי הבניין (ראה ר"ן נדרים ריש פרק השותפין).

ג. יחד  עם  זאת אם העצים או השתילים מפריעים לעצים או לשתילים  שבגינה, באופן ממשי ומיידי הרי שאין  רשות לאותו שכן לנטעם. (ב"ב  כו  ע"א  וראה עליות  דרבינו יונה  על  ב"ב יח  ע"ב, כו ע"א רמב"ן  ב"ב כב   ע"ב). 

ד. כל  זה מדובר בנק ממשי שנוצר על ידי השכן שאי אפשר למונעו רק על ידי עקירת העצים, אבל אם אין  מדובר בנזק משמעותי באופן שיגרום לנזק מהותי לעשבים הרי שאי  אפשר יהיה למנוע ממנו שתילת הפרחים. (שו"ת  הרא"ש  קח  י).

ו. כל פעולה בבניין כולל חשימוש בגינה צריך להיות עפ"י רוב  הדיירים,  ודבר כזה להיות מוכרע לכתחילה (שו"ע חו"מ קסג א).

ז. ההגדרה האם שתילת הצמחים על  ידי השכן היא בבחינה פגיעה מהותית בצמחים של הבניין, או  בחזות  של  הבניין יכולה להיות מוכרעת רק על ידי שמיעת  שני הצדדים.