שאלה הלכתית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
גלית

ברצוני לשאול מה ההלכה לגבי גביית ריבית על פיגור בתשלומי ועד הבית?

tarbut
פיגור בתשלום מיסי ועד הבית

אפשר לקבוע מראש שאם אדם מאחר בתשלום כחודש ימים לדוגמא, ישלם תוספת תשלום ויש על זה תשלום קנס אך לא ריבית ומותר מלכתחילה.

אם אדם לא שילם, לדוגמא מספר שנים, ניתן לתבוע אותו בנוסף לסכום התשלום גם על הוצאות חריגות, תשלום ריביות לבנק, בגלל ששילמו עבורו וכו'.

ניתן לייצר מנגנונים של תשלום נוסף המותרילסיכום, ם מלכתחילה עפ"י ההלכה.