שנת בדק

11.06.20

 

  1. השירות יינתן לבניינים חדשים לקראת תום שנת האכלוס הראשונה.

  2. מתן שירות "בדק בית" יותנה בתשלום חברות באגודה לשנתיים מראש.