כנס בנושא "הבית המשותף וניהול הרכוש המשותף", במודיעין

05.03.20

ביום שלישי התקיים כנס בנושא "הבית המשותף וניהול הרכוש המשותף", מטעם אגף קהילה - המחלקה לתרבות הדיור בעירייה בניהולה של הגב' ענת וייס.

הכנס התקיים במעמד סגן ראש העיר וממלא מקומו, מר שלמה פסי, סגן ראש העיר מר מויש לוי ומנכ"ל האגודה לתרבות הדיור מר ראובן צדוק.

את ההרצאה והמידע העבירה הגב' זיוה אסא, מנהלת אגף קהילה, שניהלה במשך 20 שנה את המחלקה לתרבות הדיור.

בכנס השתתפו כשישים וועדי בתים. הכנס החל בשעה 18:30 והסתיים לקראת השעה 22:00, מה שמעיד על המעורבות של המשתתפים

והתעניינותם בנושאים שעלו.

אסא הסבירה בין היתר על סוגיות משפטיות, התמודדות עם ליקויי בניה ורטיבויות, טיפול בסרבני תשלום, שפ"פ, התארגנות והקמת וועד בבניין חדש,

חישוב חלוקת נשיאה בהוצאות ועוד.