מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
הדברה בניין משותף

חבילת שיפוץ מקיפה - הכנת כתב כמויות ופיקוח הנדסי

האגודה לתרבות הדיור מציעה לכם חבילת שירותים מקצועיים באמצעות מהנדס/הנדסאי מוסמך. נותן השירות ילווה אתכם בכל הליך השיפוץ מתחילתו ועד סופו.

השירות כולל: 

  •  שירותי תכנון.
  •  הכנת כתב כמויות ומפרט טכני (מפורט הכולל את כל העבודות שיבוצעו כדוגמת: 
  • פירוק והריסה, עבודות עפר, עבודות בנייה, אינסטלציה, טיח ועוד).
  •  פיקוח הנדסי (פיקוח על) - עד קבלת תעודת גמר.
  •  עריכת הסכם התקשרות עם הקבלן הזוכה - חינם.
  •  טיפול משפטי בסרבני שיפוץ.

עלות השירות

  • להכנת כתב כמויות לבניין עד 13 יח"ד 600 ₪  על כל יח"ד נוספת ישולמו 50 ₪ נוספים.
  • בגין ביצוע הפיקוח יגבו 2.5% מהעלות הכוללת.

השירות ניתן ללקוחות האגודה בלבד.