מוזיקה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
גלית

האם ניתן בשבת להעיר לשכנים ששומעים מוזיקה גבוהה להנמיך את הווליום?

tarbut
מוזיקה

מצד יחסי  שכנות, ומצד  התועלת   הטוב   ביותר   לפגוש   את  השכנים   אחרי   השבת   ולהעיר  להם.

אם  ידוע   שזה  עלול  לקרות  בשבת   הרי  שאפשר להעיר  עוד  לפני  השבת, מהנימוקים  שהובאו  לעיל.  ואופן   זה   של  דפוס  התנהגות   בדר"כ  מועיל  יותר.  

מעיקר  הדין  אין   חיוב תוכחה  בימינו  לגבי   שכנים  שמחללים  שבת  (שו"ע או"ח תרח  ב  ובשם  בביאור  הלכה  ד"ה   אבל  וכן  בערוך  השולחן   או"ח  תרח   ז  וראה  שם  או"ח קנו  ט וראה  חזו"א  שחיטה   ב  טז:  "כי  אצלינו  גם   אחר  תוכחה   הוא  כקודם  תוכחה,  שאין  אנו יודעים להוכיח... ועלינו להחזירם  בעבותות  אהבה  ולהעמידם  בקרן  אורה  במה  שידינו  מגעת").

אם  הרעש   מפריע   באופן  משמעותי  הרי   שאפשר  לומר  לו שהרעש  מהרדיו מפריע, ובידם  הדבר   אם  להנמיך  את  הרדיו   או  לסגור  בביתם  את   החלונות   או לכבות   את  הרדיו. (כיוון   שכך  אין  זה   בבחינת  לפני   עור  ראה  ריטב"א  ע"ז  סג ע"א  שאם  אין  נותנים  את  האיסור  בעצמו לאותו  אדם  שאינו שומר  תורה ומצוות אין בכך משום לפני עור.  וראה  שדי חמד  (מערכה ו  כלל  כו  ס"ק  י  בספק  אין  איסור  של   לפני  עור   עפ"י תוס'  ע"ז  ו   ע"ב   ד"ה מנין,  וראה  שו"ת  מהרש"ם  ח"ב  צג  שדן  בעניין  הושטת  פנקס   כתיבה  לרופא מחלל  שבת.   מה   גם   שאם מערכת  ההפעלה  היא  מיכנית   אפשר להקל  לשיטת  הרש"ז  אויערבך   בגדרי  "זרם" להנמיך  את  הקול. במערכת  דיגטילית   הדבר   קשה  יותר.  וראה   מהרי"ל  דיסקין  קונטרס  אחרון   קמה, שאם   הצד  השני  מכשיל  בעבירה  והוא מונע זאת ממנו   הרי  שלא חוששים משום 'לפני עור'.  עוד  בעניינים  אלו   ראה  תחומין  ז  עמ'  117 -   138)