בית שמש
מס' הסניף:
מחוז:
ירושלים
מנהל/ת הסניף:
גבי מלכה
כתובת:
עירית בית שמש,קניון נעימי ת.ד. 5 בית שמש
טלפון:
02-9909949
פקס:
9909991
דוא"ל:
מועדי קבלת קהל:

ימים: 

א
ג
ה
8:00-13:30
,

ימים: 

ב
8:30-14:30
,

ימים: 

ב
ה
קבלת קהל 16:00-18:30
מועדי קבלת קהל:
ימים
א, ג, ה
:
8:00-13:30
  • רקע כללי
  • תחומי פעילות
  • אנשי צוות
  • עדכונים וחדשות

מטרות האגודה

א. החדרת המודעות ודרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף.
ב. טיפוח החיים בבית המשותף.
ג. הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.
ד. לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים עפ"י הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי והשיכון, לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט שיקום שכונות וכיוצא באלה.
ה. לפעול בכל מטרה חוקית אחרת במסגרת החוק ו/או מטרות האגודה.

האגודה לתרבות הדיור שואפת לסייע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים, פועלת להסדיר וליישב מחלוקות שונות המתגלעות על רקע המגורים בבית המשותף, וחותרת להעמקת התודעה לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו.
האגודה פועלת ליידוע הציבור אודות דרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף בבית, ומציעה הדרכה בניהול תקין של ענייני הבית המשותף.

מר גבי מלכה - מנהל הסניף