חולון
סניף תרבות הדיור חולון
מס' הסניף:
מחוז:
מרכז
מנהל/ת הסניף:
רחלי ביכלר
כתובת:
לאון בלום 54 א' קומה ראשונה (הרחוב שמאחורי בניין העירייה)
טלפון:
03-5027391/2
פקס:
6513181
מענה טלפוני:
א' ב' ה' 12:00-15:00 ג' 8:00-12:00
דוא"ל:
מועדי קבלת קהל:

ימים: 

א
ב
ה
8:00-12:00
,

ימים: 

ג
16:00 – 18:00
מועדי קבלת קהל:
ימים
א, ב, ה
:
8:00-12:00
 • רקע כללי
 • תחומי פעילות
 • אנשי צוות
 • עדכונים וחדשות

האגודה לתרבות הדיור שואפת לסייע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים, פועלת להסדיר וליישב מחלוקות שונות המתגלעות על רקע המגורים בבית המשותף, וחותרת להעמקת התודעה לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו.
האגודה פועלת ליידוע הציבור אודות דרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף בבית, ומציעה הדרכה בניהול תקין של ענייני הבית המשותף.

 • ייעוץ והדרכה בניהול הרכוש המשותף. 
 • הספקת חומרי עזר לניהול הרכוש המשותף הכוללים: פנקסי קבלות, דו"ח הוצאות והכנסות שנתיות, ידיעון וכרזות לבית המשותף.
 • ייעוץ משפטי – בתחומי סמכותה השיפוטית של המפקחת על רישום המקרקעין וכן הכנת כתבי תביעה.
 • ייעוץ הנדסי.
 • ייעוץ אדריכלי – בנושאים הקשורים ברכוש המשותף.
 • מענקים לשיפוץ מוגבל וכולל מותנה בהעברתו ממשרד הבינוי והשיכון לאגודה ובמגבלות התקציביות כפי שיהיו מעת לעת.
 • הלוואות לאזרחים מעוטי יכולת לצורך ביצוע שיפוץ כולל -  מקרן השיפוצים של העירייה.
 • ייעוץ לגינון.
 • ביצוע בדיקת חינם לשנת בדק בניינים חדשים הנמצאים במסגרת אחריות הקבלן - בתחומים הקשורים לרכוש המשותף עם הצגת טופס 4 המאשר את תאריך אכלוס הבניין.
 • יעוץ שמאי – שרות זה ניתן בתעריף מוזל,לשומה מפורטת שקבילה בבית משפט.
 • יעוץ משפטי און- ליין – השרות ניתן בשעות הפעילות של המוקד הארצי ב – 8484*
 • בדיקת תקינות מערכת חשמל ברכוש המשותף  
 • שרותי הדברה.

   
בכדי ליהנות ממגוון השירותים שהאגודה נותנת יש להירשם כחברים באגודה. החברות כרוכה בתשלום דמי חבר לשנה על בסיס מספר הדיירים בבניין.

-רחלי ביכלר -  מנהלת הסניף

זהבית נתנאל - מזכירה