שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

חישוב מיסי ועד לעסק

ש
האם חישוב גובה מיסי ועד הבית לחנויות ובתי עסק, מבוצע אחרת מדירת מגורים רגילה?
ת
לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר דירה כחדר או תא או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה נפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. לאור האמור לעיל חלה חובת תשלום מיסי וועד הבית, גם על חנויות שנמצאות בבניין ותשלום ועד הבית נקבע עפ"י שטח הדירה /חנות אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת.

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

האם החובה לשלם מיסי ועד הבית היא בחוק ?

ש
האם החובה לשלם היא חובה על פי חוק ? כיצד האגודה מסייעת לנציגויות כנגד מי שאינו משלם מיסי ועד הבית ?
ת
סעיף 58 בחוק המקרקעין קובע מפורשות כי כל בעל דירה, בבית המשותף, חייב לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף. במידה והדיירים לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי האגודה לתרבות הדיור, לגביית החוב. במידה ובעל דירה עומד בסירובו לשלם את חלקו כאמור, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. במסגרת השרות שמעניקה האגודה לתרבות הדיור יוכל עורך דין מטעם האגודה לייצג אתכם בהליך המשפטי כנגד סרבן התשלום, דהיינו באפשרותכם להסתייע בשירות ייצוג משפטי וכל זאת בתעריף מוזל.

עמודים