שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

אגרת תביעה למפקח על רישום המקרקעין

ש
מהו גובה האגרה שיש לשלם בהגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין ?
ת
בתביעה לסכום קצוב (2.5%) מסכום התביעה, מינימום 758 ש"ח. בתביעה כספית בצירוף צו עשה, תשלום האגרה לפי התביעה הכספית, מינימום 758 ש"ח. במקרה ומדובר בהגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי משפט (אגרות), סך של 657 ש"ח. לפרטים נוספים באפשרותכם לפנות לאתר שירות התשלומים הממשלתי.

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

כיצד מתמודדים עם סרבני תשלום בבית המשותף ?

ש
האם החובה שלם מיסי ועד בית היא חובה על פי חוק ?
ת
סעיף 58 בחוק המקרקעין מחייב מפורשות את כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף. במידה ובעלי הדירות לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי סניף האגודה המקומי בעיר מגוריכם אשר ישלח מכתב התראה לסרבני התשלום. במידה ויעמדו בסירובם, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. ככל ועדיין הנכם מתמודדים אל מול בעלי דירות סרבני תשלום, במסגרת השרות שמעניקה האגודה לתרבות הדיור, באפשרותכם להסתייע בשירות ייצוג משפטי וכל זאת בתעריף מוזל.