שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בנושא שיפוצים בבית המשותף

שיפוצים בבית המשותף

ש
האם חובה על הנציגות לפעול להשגת שיפוץ בעלות נמוכה ביותר ?
ת
בפס"ד מס' תיק 9/10 (המפקח על רישום המקרקעין – נתניה) נציגות הבית המשותף רח' רנק 1, הרצליה נ' אניה בר נר ואח', אשר עוסק בבעל דירה שסרב לשלם הוצאות שהיו כרוכות בשיפוץ מקלט בטענה שהנציגות יכלה להשיג את עבודות השיפוץ בעלות נמוכה יותר ובו נפסק כי ניתן לחייב בהשתתפות את כל בעלי הדירות, בעלויות השיפוץ, גם אם ניתן להשיג את פעולות השיפוץ ו/או אחזקה בעלות נמוכה יותר. אומנם על נציגות לקבל 2-3 הצעות מחיר, אך השיקולים העומדים לפניה הינם מעבר לעלויות, הם נוגעים הן לתנאי תשלום, לזהות מבצע עבודות השיפוצים, המלצות והיקף העבודה המבוצעת.