שירותי האגודה

חוות דעת הנדסית לביהמ"ש

האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשותכם מהנדס/הנדסאי בניין מוסמכים, שיכינו עבורכם חוות דעת הנדסית מקצועית ומפורטת, שקבילה בבית המשפט. השירות עוסק, בין היתר, בנושאים הבאים: בעיות של רטיבות בבניין סדקים וקילופים בקירות נזילות הנובעת מצנרת מים וביוב איטום, בידוד ועוד....

ייעוץ למקלוט

לאור החשיבות הרבה שיש למקלוט בארצנו, מזמינה אתכם האגודה לקבל ייעוץ מקצועי חינם, מיועצים מקצועיים בתחום המקלוט, בנושאים הבאים: שיפור ואחזקת המקלט שימוש במקלט בשעת רגיעה ציוד החירום הנדרש למרחב המוגן/מקלט שיפור המיגון בבנייה קיימת ועוד. חוות דעתו של היועץ, תינתן בכתב...

ייעוץ הנדסי

כדי לשמור על איכות חייכם, מעמידה האגודה לרשותכם ייעוץ מקצועי חינם, הניתן ע"י מהנדס/הנדסאי בניין מוסמכים, בנושאים הבאים: בעיות רטיבות בבניין סדקים וקילופים בקירות נזילות הנובעות מצנרת מים וביוב איטום, בידוד ועוד. חוות דעתו של נותן השירות, בתיאור המפגע, עם דרך התיקון...

ייעוץ אדריכלי

כדי לשפר את איכות חייכם, מעמידה האגודה לרשותכם ייעוץ מקצועי חינם, מאדריכלים מוסמכים, בנושאים הבאים: ייעוץ והדרכה להקמת מעלית ייעוץ להרחבות ותוספות בניה ייעוץ לביצוע שינויים ברכוש המשותף ייעוץ להרחבת הלובי ייעוץ לביצוע כניסה נוספת בבניין ועוד. חוות דעתו של היועץ,...

ייעוץ שמאי

האגודה לתרבות הדיור, מעמידה לרשותכם שירות של שמאי מקרקעין מוסמכים, המעניקים שומות מפורטות שקבילות בבית משפט, בנושאים הבאים: האופן הראוי לחלוקת עלויות בין הדיירים בהקמת מעלית הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות שווי השימוש ברכוש המשותף (כמו: בניית חדרי יציאה לגג...

שנת בדק

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה לאיכלוסם, מעניקה האגודה בדיקה של כל המרכיבים ברכוש המשותף, על ידי מהנדס/הנדסאי בניין מוסמך מטעמה. חוות דעתו המקצועית של נותן השירות, תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן המבצע, לתיקון הליקויים שנתגלו. השירות ניתן עם הצגת טופס 4 המאשר את...

עמודים