האגודה לתרבות הדיור ועיריית חיפה קיימו סדנא לוועדי בתים

22.07.18

האגודה לתרבות הדיור ועיריית חיפה קיימו סדנא בת שני מפגשים לוועדי הבתים ולדיירים המתגוררים בבתים המשותפים בעיר. מטרת המפגשים הייתה להדריך את הדיירים ואת וועדי הבתים בכל הקשור לניהול ותחזוקת הרכוש המשותף

המפגש הראשון התקיים בנוכחות מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור, ראובן צדוק, וממונה מחוז צפון באגודה, שלומי אור. המפגש כלל הרצאות של ראש עירית חיפה, יונה יהב בנושא פני העיר, עו"ד בועז סטלקול, יועץ משפטי בסניף המקומי הרצה  בכל הקשור לסוגיות משפטיות במרקם הבית המשותף וקיים פאנל שאלות ותשובות.

המפגש השני התקיים בנוכחות של ממונה מחוז צפון באגודה לתרבות הדיור שלומי אור אשר שסקר את מגוון שירותי האגודה, מנהל הסניף המקומי גיל עובדיה ומנהל סניף האגודה בק. שפרינצק מר אלי שלייפשטיין שסיפרו על פעילות הסניף המקומי. בנוסף לכל אלו המפגש כלל הרצאות של עו"ד דנה גילה, מגשרת מוסמכת, אשר בכל הקשור לפתרון קונפליקטים בבית המשותף. ואינג' רמי בידס, מהנדס מחוז צפון באגודה, אשר הרצה בסוגית שיפוצי בתים משותפים – "הלכה למעשה".