מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
ביטוח לבניין

תפילות בבית המשותף בחגי תשרי

30.08.21

הסוגייה המשפטית

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה להלן הנחיות לקיום מניינים  בבית המשותף ,בחצרות וברחובות וכן בשפ"פים.

האם ניתן לקיים חוקית את התפילות במתחמים הנ"ל?

בהקדמה לתשובה נציין, כי כיום ישנם מקומות בהם מתקיימות תפילות 3 פעמים ביום בחצרות הבית המשותף, ישנן תפילות בשבתות, בחודש אלול, נוספו סליחות ותקיעות שופר.

מטרד

העילה המשפטית המרכזית העולה כאן היא מטרד. ניתן להסתמך גם על החוק למניעת מפגעים (המכונה "חוק כנוביץ") ולטעון שישנם מקומות שהרעש שמקימים המתפללים חוצה את הרף של 40 דציבלים בלילה ו – 50 דצבילים ביום ולכן מהווה מטרד.

פלישה

עילה משפטית נוספת יכולה להיות עילת הפלישה לשטח משותף והפיכתו לבית תפילה.

שינוי יעוד

האם התפילה בחצרות הינה בניגוד לאמור בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, המהווה שינוי יעוד המצריך הסכמה של כל בעלי הדירות?

 

ננסה להשיב על השאלות הללו:

 • תחילה נציין, כי הרב עובדיה יוסף ציין שאם התפילה מפריעה לשכנים יש להתחשב בהם ולא לגרום למטרד.
 • יחד עם זאת ברור, כי נמצאים אנו בתקופת של  גל רביעי של נגיף הקורונה והציבור נאלץ למצוא פתרונות חלופיים. כך שאם התפילות מהוות מטרד אין להתפלל במקום ויש למצוא פתרונות חלופיים אחרים.
 • באשר לסוגיית הפלישה, אם כל הציבור שמתפלל מתגורר בבית המשותף, אין הדבר מהווה פלישה, שכן דומה הדבר למשחק או מסיבה שנערכת ברכוש המשותף. אולם אם ישנם תושבים שמגיעים מבתי מגורים אחרים ניתן לטעון כנגדם טענת פלישה ולבקש "צו עשה" האוסר עליהם להטריד.
 • באשר לשינויי היעוד – אנו  סבורים,  כי אין צורך במקרה זה של תפילה בחצרות הבית המשותף להגיש בקשה לשינויי יעוד, שכן מדובר באירוע זמני, הגם שהוא נמשך מזה חודשים ארוכים דומה הדבר לבניית סוכה במהלך חג הסוכות אשר אינה מצריכה בקשה להיתר, הואיל ומדובר באירוע זמני, בניית סוכה לתקופה קצרה וזמנית אשר מפרקים אותה בתום החג.

עצות לחיים משותפים בעידן הקורונה

 • יש לעשות מאמץ משותף על מנת לאפשר חיים שקטים ללא מטרד בבית המשותף ומאידך לאפשר לאנשים לקיים את מצוות התפילה. כך למשל בתקופות של תקיעת השופר יש לתקוע בתפלת מנחה ולא בתפילת שחרית שעלולה להעיר את הישנים ובוודאי לא לתקוע בשופר בשעות הלילה המוקדמות בהן מתקיימות הסליחות.
 • על הציבור הדתי לעשות מאמץ למצוא תחליפי תפילה לא מטרידים כמו תפילה ב"זום", סליחות וקידוש בפייסבוק כאשר הדבר אפשרי.
 • על בתי הכנסת לפתח את האמצעים הדיגיטליים על מנת להתפלל בדרך אחרת מהנהוג כמו חזן שמוקלט ותפילתו משודרת לכל מתפללי בית הכנסת.
 • יש לאמץ יותר תפילת "יחיד" כפי שהיה נהוג בתקופת הסגר המלא.
 • יחד עם זאת, בעידן הקורונה ובפרט בימים כמו שבתות וחגים, על הציבור החילוני לעשות מאמץ ולהתחשב בציבור הדתי הגם שהדבר מהווה מטרד, משום שלא קיימת אפשרות אחרת להתפלל.

הוראות כלליות:

 • חובה להעטות מסיכה בכניסה למקום סגור
 • יש למנות אחראי קורונה בכניסה לבית הכנסת ע"מ לבדוק תו ירוק.
 • בבית כנסת מעל 50 איש קיימת חובה לתו ירוק ולא ניתן להכניס מעל המכסה המותרת.
 • יש להשתדל לשמור על מרחק של 2 מטר בין מתפלל למתפלל.
 • הוראת אילו נכונות להיום במידה ויחולו שינויים יש לעקוב ע"פ הנחיות משרד הבריאות.