מאגר עורכי דין בהתחדשות עירונית

מאגר עורכי דין לצורך מתן שירותים משפטיים לבעלי זכויות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית.

האגודה לתרבות הדיור, מהווה זרוע ביצועית של משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") ומשמשת, בין היתר כחברה מנהלת מטעם המשרד, בכל הנוגע לקולות קוראים שמפרסם המשרד, לביצוע וליווי פרויקטים מסוג התחדשות עירונית.

האגודה, כזרוע ביצועית, פועלת בימים אלה להקמת מאגר ייעודי עורכי דין לרשות בעלי הזכויות, הכולל פרטי עורכי דין וזאת לצורך הענקת ליווי וייצוג משפטי ובכלל זה מתן כל השירותים הנדרשים הנלווים, לצורך ייצוג בעלי הזכויות בהליכי ההתחדשות העירונית.  

להלן מסמכי הקול קורא - הצטרפות למאגר עורכי דין בתחום ההתחדשות העירונית. 

מסמכי הקול קורא

שאלות הבהרה