שיפוצים ברכוש המשותף

לצערנו  הרב, בשנתיים האחרונות לא קיבלה האגודה את מענקי השיפוצים שמגיעים ממשרד הבינוי והשיכון.