אחריות לתשלום הוספת רשת יונים , לאחר מכירת הבית.

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
NATALI

שלום רב, 

מכרתי את הבית בתאריך 6/2017. 

סוכם על מסירת הבית בתאריך 31/12/2017

אתמול הגיעו מהוועד רוצים להתקין רשת יונים, החלו בגבייה מהדיירים. השאלה מי צריך לשלם אני או רוכשי הדירה.

אני עוזבת עוד שבועיים

תודה 

tarbut
מקרים זהים הגיעו, זה מכבר,

מקרים זהים הגיעו, זה מכבר, לפתחם של לשכות המפקחים על רישום המקרקעין, וכאשר אלו נדרשו להכריע בסוגיה, הרי שנבחנו מכלול הנסיבות. דהיינו, המפקחים בוחנים את ההסכמה האמורה, את המועד שנקבע לאיסוף הכסף הדרוש מבעלי הדירות ואת מועד החתימה על ההסכם עם הקבלן המבצע. לפיכך, איננו יכולים לקבוע מסמרות ללא בחינת הראיות, הנעשית, כאמור לעיל, ע"י הערכאה המשפטית המוסמכת.

ניתן להניח כי מי שרכש את דירתו יוכל להתבסס על סעיף כזה או אחר בחוזה המכירה לפיו מוטלת החובה לתשלום החוב על המוכר. אך אין זה מעניינה של נציגות הבית לבדוק או להיכנס למערכת ההתקשרות החוזית בין מוכר דירה לקונה.