זיפות גג משותף - תחזוקה שוטפת באחריות השוכר או השבחת הנכס באחריות בעל הנכס?

3 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
עודד85

זיפות גג היא הוצאה המתרחשת בתדירות נמוכה (פעם ב 5-7 שנים) אבל היא תוצאה של בלאי קבוע ואיטי באופן מתמיד. נשאלת השאלה האם צריך לראות בהוצאה זו תחזוקה שוטפת וככזאת באחריות השוכר או השבחת הנכס וככזאת באחריות בעל הנכס? השאלה מתקשרת גם לאופן המימון של ההוצאה. האם ועד הבית צריך לגבות תשלום מיוחד מבעל הנכס בעבור זיפות הגג או שבמסגרת תקציב ההוצאות השוטפות וועד הבית צריך לקחת בחשבון גם הוצאות בתדירות נמוכה (סתימות ביוב, תיקונים של רשת החשמל המשותפת, זיפות וכד') ולגבות אותן מהשוכר על בסיס שוטף?

דייר_תל_אביב
באותו נושא

שאלה בנושא דומה, איך אמורה להתבצע החלוקה הנ״ל (בין דיירים לבעלי הדירות) עבור פתיחת סתימות ביוב חוזרות (כאלו שלא נפתרות בצורה חד משמעית אלא זמנית, מפאת הריסת הבנין בעוד שנים מספר)?

tarbut
באחריות השוכר או השבחת הנכס באחריות בעל הנכס

יחסי שוכר-מזכיר אינם מעוגנים בחוק כזה או אחר. מדובר ביחסיים חוזיים ויש לבחון כל מקרה לגופו מול עו"ד המטפל בדיני חוזים.