הכנסות משכירות חדר של הוועד בבניין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
CHARLES

יש חדר משחקים בלובי של הבניין והועד שוקל להשכיר את הנכס.  האם חלים חוקי מס של עוסק זעיר ? של מלכ"ר? חובה להוציא קבלות עם מספר עוסק ? 

tarbut
נציגות ועד הבית היא יישות

נציגות ועד הבית היא יישות משפטית והיא יכולה להתקשר בחוזים. בכל מקרה אינכם עסק ו/או מלכ"ר.

הכלל הוא שלא לנציגות ולא לאסיפה הכללית של בעלי הדירות יש סמכות לייחד חלק מהרכוש המשותף ומתקניו לשימוש ייחודי של אדם זר ו/או לשימוש ייחודי של בעל דירה מאותו בית. אולם כאשר כל בעלי הדירות מעוניינים להשכיר חלק מסוים ברכוש המשותף הם רשאים לעשות כן.

לכלל זה ישנו חריג והוא כאשר מדובר בחלק ברכוש המשותף שאין לא כל ייעוד ו/או שימוש וניתן לנצלו על ידי השכרתו לאחרים באופן שהתמורה שתתקבל תשמש לרווחתם של כל בעלי הדירות ישירות לקופה המשותפת. כמובן, שתקופת השכירות צריכה להיות קצרה משום שאין לצפות מראש את הצרכים לגבי אותו רכוש.