חדר המדרגות והשימוש בו

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
גדיה

האם מותר לדייר [אחד מארבעה דיירים בקומה] להצמיד ארבעה זוגות אופניים למעקה של המדרגות ?

tarbut
חדר המדרגות והשימוש בו

על מנת להניח חפצים אישיים בשטח הרכוש המשותף (לובי קומתי או כניבה לבניין לדוג')- עליו לקבל על כך הסכמה של 51% מבעלי הדירות בבניין