ועד לא מתפקד ומסרב לתת דוחות שנתיים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
גיא פ

היעד מסרב כבר שנתיים לתת דוחות על הוצאות הועד , הכל סודי 

איך אני פועל ? 

הבנתי שאבור לי להפסיק לשלם לועד .....

tarbut
ועד לא מתפקד ומסרב לתת דוחות שנתיים

Uעד הבית מחויב לפי חוק מקרקעין להציג לבעלי הדירות דוח הוצאות/הכנסות אחת לחצי שנה.  במקרה של ועד בית שלא פועל כחוק- באפשרותכם להחליף את ועד הבית באסיפת דיירים, או להגיש תביעה כנגד ועד הבית על התנהלות לא תקינה.