מורשה חתימה - משמעות

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
ariel

הי ,הבנין שלנו מנוהל ע"י חברת ניהול חיצונית כאשר החתימה על הצ'קים לספקים השונים מחייבת 2 גורמים:

האחד הוא נציג מטעם החברה החיצונית והשני מורשה חתימה מאצלינו הדיירים שגר בבנין אשר מראש נבחר לכך.

השאלה שלי היא האם במקרה של תאונה כלשהי של צד ג' או כל בעיה שהיא,עלולה לחשוף את מורשה החתימה של הבנין ,כלומר הדייר שלנו, גם לתביעה משפטית אם תדרש כזו?

כלומר האם הוא נכלל גם כחלק מהנציגות?

tarbut
מורשה חתימה - נציגות

זו שאלה שהתשובה שלה מורכבת. אין חשיפה בצורה גורפת, הנושא מאוד מורכב. צריך להבחין בין רשלנות לבין פעולה בתום לב במסגרת התפקיד של נציגות ועד הבית. הוועד וחבריו מהווים אישיות משפטית.

נציגות הבית היא כשלעצמה אישיות משפטית הזכאית לתבוע ולהיתבע בכל הנוגע לענייני ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. באם מגיש אגם תביעה כנגד נציגות ועד הבית, כאשר התביעה נסובה סביב תפקידה של נציגות ועד הבית ו/או מכוח תפקידה כנציגות ועד הבית, הרי שזכותה של נציגות ועד הבית להתגונן בפני התביעה, לרבות בחירת עו"ד המייצג והוצאות התביעה שהוגשה נגד נציגות הבית תהייה מתוך קופת הנציגות וחובת התשלום תחול על כלל דיירי הבניין.