=== תחזוקת גג בבית משותף ===

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום ושנה טובה
אני גר בדירת גג בבית משותף - דירה יחידה ! בבנין 10 יחידות דיור
הגג לא טופל כלל מזה 6 שנים !!
הבאתי 3 בעלי מקצוע - ויש אחידות דעים שחובה לשים יריעות ביטומניות
בעלי המקצוע נתנו 3 הצעות מחיר ( כפי הנוהל הנדרש !)
העלות נעה סביב 20,000 ש"ח - 2,000 לדירה
הבאתי המידע לידיעת יו"ר הועד
תשובתו: " הדיירים מתחמקים מתשלום ואומרים כשתהיה בעיה נטפל "

אבקש חוות דעת משפטית כיצד לפעול ? ( טרם בוא הגשמים !!!!)
כמו"כ מה הרוב הנדרש כדי לחייב את המיעוט ?
שנה טובה

tarbut
תחזוקת גג משותף

ככלל הטיפול בגג נעשה לפי הצורך ואינו תלוי בפרק זמן כזה או אחר. מה שקובע לצורך החובה לבצע תיקונים הוא מצבו של הגג.

במידה והגג אינו מוצמד לדירה כלשהי, הרי שהוא מהווה חלק מהרכוש המשותף, וככזה החובה לשמור על תחזוקתו מוטלת על נציגות ועד הבית וההחלטה באשר למועד זיפות או סיוד ותלוי במצב הגג. ככל והנציגות מוצאת כי מצב הגג מצריך זיפות בנקודת זמן זה, הרי שהחלטה זו הינה בסמכותו. בכל מקרה ההחלטה באם לבצע זיפות וסיוד או יריעות ביטומניות זו החלטה של רוב בעלי הדירות, באסיפה כללית. הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה יכול לחייב את כלל בעלי הדירות.