האם ניתן לחייב בעלים חדשים של דירה בחובות לוועד הבית של בעל הדירה הקודמת

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

ההחלטה על שיפוץ הבנין וביצוע השיפוץ, בוצעו בתקופתו של הבעלים הקודם. האם ניתן לחייב את הבעלים החדש של הדירה בחובות אלו ? האם ניתן לחייב בעלים חדש של דירה בחובות וועד שוטפים שהשאיר אחריו הבעלים הקודם ?

tarbut
מועד קבלת ההחלטה באסיפה

מועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית קובע מי יחויב בתשלום עבור ההחלטות שהתקבלו באותה אסיפה, ולכן אם ההחלטות לשיפוץ התקבלו במועד שהדירה טרם הועברה לחזקת הרוכש, המוכר יחויב לשלם בעבור השיפוץ שהוחלט עליו.

לתשומת לבכם, מועד קבלת החזקה בדירה, אינו בהכרח מועד כניסתו בפועל לדירה, שכן יתכן וקיבל את החזקה לדירה והתחיל שיפוצים וכיוצ"ב ולכן עליך לברר באמצעות המוכר, מהו המועד בו קיבל את החזקה בנכס, לפי חוזה המכר.

עד לרגע קבלת החזקה בדירה, המוכר הוא אשר מחויב לשלם את מיסי ועד הבית, הוצאות שיפוץ וכיוצ"ב.

מרגע קבלת החזקה בדירה, הקונה מחויב לשלם את מיסי ועד הבית, הוצאות שיפוץ וכיוצ"ב.