הוספת קומה על הגג - מה נדרש?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום,

קראתי את הטופס "סימן ג' 1: שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה" ולא הבנתי כל כך. מישהו יוכל בבקשה לעזור לי?

אני גר בבניין משותף בו יש שש דירות. אני גר בקומה העליונה ומעלי גג. אני רוצה לבנות חדר על הגג ולהפוך את הדירה לדופלקס. ביררתי בעירייה ומבחינתם זה אפשרי, האם אני צריך לעשות עוד משהו? זכות מיוחדת בטאבו? הסכמת הדיירים? פיצוי?

אשמח למעט הבהרות.

תודה, אורי

tarbut
הרחבה

בנוסף לרוב הדרוש, 75% הסכמה מבעלי הדירות, כך צורך לקבל היתר בניה חוקי על פי חוק התכנון והבנייה ובמישור זה על המבקש הרחבה למלא אחר כל דרישות העירייה.

על בעל הדירה ו/או בנין המבקש תוספת בניה, להגיש בקשה מתאימה לוועדה המקומית כאשר עליו לצרף עותק מהבקשה להיתר, עבור כל שכן שותף ו/או עבור כל בעל דירה אחר, על מנת לאפשר ליתר בעלי הדירות להביע את הסכמתם ו/או התנגדותם מול הרשויות.

החוק קובע כי יש לתת לכל מי שיש לו זכות להתנגד, פרק זמן סביר להגשת ההתנגדות. מרבית העיריות מאפשרות להגיש התנגדות בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על כך.

עליכם לבדוק בתקנון המוסכם האם יש התייחסות לנושא זכויות בנייה והאם הן מוצמדות.