דמי חבר

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

מי אמור לשלם את עלות דמי החבר באגודה בעל הדירה או השוכר?

tarbut
דמי חבר

התשלום לאגודה הינו לפי מספר הדירות בבנין. אם בבניין יש 5 דירות אז התשלום הוא כפול הדירות. הנציגות משלמת את התשלום לאגודה וככל ויש אי הסכמה מי משלם, התשלום הינו מבעל הדירה ובאם הדירה מושכרת והחובה לשלם מוטלת לפיתחו של השוכר הרי שעליו חלים כל התשלומים במקום בעל הדירה. בכל מקרה אין זה מעניינה של הנציגות לקבוע מי מביניהם צריך לשלם הרי שעליהם לעיין בהסכם השכירות ולבחון על מי חלה החובה.