גדר בין 2 בניינים משותפים

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

1. שמי מאיר ואני מתגורר ברמת-גן ברחוב הבנוי בעלייה כך שבניין אחד ממוקם "גבוה יותר" מזה שלצידו.
2. בין שני הבניינים קיים קיר הפרדה/תמך כאשר בצמוד לקיר התמך משני צידיו, נמצא כביש הכניסה לחניות שני הבניינים.
3. במהלך הגשמים שהיו בחורף 2015, החל להיווצר בצד הגבוה של קיר ההפרדה מעין "בולען" ברוחב של כמטר ובעומק של כחצי מטר. בנוסף קיר ההפרדה בנוי מבלוקים, אינו משמש כלל כקיר תמך קונסטרוקטיבי (שזה אמור להיות תפקידו) והחל להיות נוטה על צידו לכיוון הבניין הנמוך יותר.
4. ממונה מבנים מסוכנים בעיריית רמת גן, בדק את הנושא והוציא הנחייה כי הקיר מסוכן, נמצא באחריות 2 הבניינים וכי חייבים להורסו ולבנותו מחדש בצורה הנכונה תוך 90 יום תחת תכנון והשגחת מהנדס קונסטרוקציה רשום.
5. השכנים בבניין הסמוך (הממוקם נמוך יותר, ולשם הגדר נוטה לקרוס) מסרבים להשתתף בתשלום. מבחינתם התשלום חל רק על דיירי הבניין הגבוה.
6. מה אמורים לעשות במקרה כזה?
7. לתשובתכם אודה.
8. מאיר

tarbut
גדר בין 2 בניינים

סעיפים 49א ו-ב לפרק ה' שבחוק המקרקעין מתייחסים לסוגיה של קיר המפריד בין מקרקעין למקרקעין שכנים כמופרט להלן:

"כאשר מדובר בשותפות במקרקעין, קירות גדרות, עצים ומחוברים וכיוצ"ב הנמצאים במיצר של מקרקעין שכנים, יראום כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים".

"מחוברים שבמיצר רשאי כל אחד מבעלי המקרקעין להשתמש בהם במטרה שלשמה הוקמו וחייב הוא להשתמש בהוצאות הדרושות כדי להחזיקם במצב תקין, לפי שיעור שהוסכם ביניהם ובאין הסכם כזה – בחלקים שווים, זולת אם מידת השימוש הייתה שונה".

הואיל והמדובר בתיקון חומה/גדר המשותפת והמשמשת את שני הבניינים עליכם לפעול בהתאם לאמור בסעיפים 49א ו-ב לחוק המקרקעין ולשאת בהוצאות תיקון החומה/גדר בחלקים שווים.

אנונימי (לא נבדק)
שאלה ??? בעניין גדר חיה המפרידה בין שני בינינים

ישנה גדר עצים המפרידה בין שני בינינים ...כבר יותר מ 8 שנים לא טיפלו בגדר והעצים צמחו פרא לכיוון הבניין השני ככה שענפים ממש יושבים וחוסמים חלונות בבנין השני ..מצב זה מפריע ווהבניין השני רוצה לכרות את הענפים ...
העצים נמצאיםבחצר של הבניין הראשון ...על מי חל התשלום ?

tarbut
גדר מפרידה בין שני בניינים

סעיפים 49א ו-ב לפרק ה' שבחוק המקרקעין מתייחסים לסוגיה של קיר המפריד בין מקרקעין למקרקעין שכנים כמופרט להלן:

"כאשר מדובר בשותפות במקרקעין, קירות גדרות, עצים ומחוברים וכיוצ"ב הנמצאים במיצר של מקרקעין שכנים, יראום כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים".

"מחוברים שבמיצר רשאי כל אחד מבעלי המקרקעין להשתמש בהם במטרה שלשמה הוקמו וחייב הוא להשתמש בהוצאות הדרושות כדי להחזיקם במצב תקין, לפי שיעור שהוסכם ביניהם ובאין הסכם כזה – בחלקים שווים, זולת אם מידת השימוש הייתה שונה".

לכן העלות צריכה להתחלק בין שני הבניינים שכן התחזוקה של הגדר צריכה להתחלק בין שני הבניינים.