נסח טאבו מרוכז

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב
הוצאתי נסח טאבו מרוכז
איך אני אמורה לחשב כמה אני ישלם מיסי ועד לפי שטח הדירה שלי .

איך מחשבים ?

tarbut
נסח טאבו מרוכז

בהנחה ששטח הדירה 70 מ"ר ושטח כלל הרצפות הוא 500 מ"ר וסך ההוצאה החודשית הינה 10,000 ₪ תהיה נוסחת החישוב כדלקמן:

                   10,000 ₪ (הוצאה כללית) X 70 מ"ר (רצפת הדירה)  = 1,400 חלק של הדירה בהוצאה

                   500 מ"ר (סה"כ שטח הרצפות בבניין)