האם ניתן למנוע מדייר שלא משלם דמי ועד שימוש בבריכה?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

האם ניתן למנוע מדייר שלא משלם דמי ועד שימוש בבריכה?

tarbut
למנוע מדייר שלא משלם מיסי ועד בית שימוש ברכוש המשותף

חוק המקרקעין מחייב את כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף.

במידה והדיירים לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי סניף האגודה המקומי, אשר יסייע בידכם לפעול אל מול סרבני התשלום, ראשית באמצעות מכתב התראה לסרבני התשלום ובמידת הצורך, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים.

בכל מקרה, אין לעשות "דין עצמי" ולהפעיל סנקציות אל מול הסרבנים, אלא לפעול במסגרת החוק, בהליך של תביעה כמפורט לעיל.