התקנת סככה לחניה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב
בבנין משותף בן שמונה דיירים אחד הדיירים בנה סככה בשטח החניה שלו לרכבו\ לא ביקש אישור מהדיירים. האם זה תקני? ולפי חוק מותר לו? ומה קורה כאשר מוכר את דירתו האם הדיירים יכולים לדרוש פירוק הסככה
תודה רבה

tarbut
התקנת גגון בחניה

מפנייתך עולה כי עסקינן ברכוש פרטי ולא ברכוש משותף.

שימוש בחניה פרטית, עולה לכדי שימוש של בעל דירה ברכושו הפרטי ולפיכך בכל הנוגע להקמת גגון בחנייה פרטית המוצמדת לדירה ספציפית, באם הגגון ממוקם בתוך תחומי החנייה, כאשר נוכחותו בחניה לא תמנע שימוש כזה או אחר מבעלי דירה אחרים בחניות ו/או בשטח החניות ולא תהיה בכך משום הפרעה לכלי רכב אחרים ו/או להולכי רגל, השימוש הנ"ל יהא סביר בנסיבות העניין ואין מניעה מלהציב גגון בשטח חניה פרטית.

עם זאת יודגש כי ייתכן ונדרש אישור של הרשות המקומית להתקנת גגון כאמור ולפיכך אנו ממליצים לברר מהי הפרוצדורה לקבלת האישור במחלקת רישוי ברשות המקומית בעירך.