רוב דרוש לתביעת קבלן בגין ליקויי בנייה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב,

איזה רוב דרוש כדי לנהל הליך משפטי על חשבון קופת הנציגות לטיפול בליקוי בנייה ברכוש המשותף?

מה הדרך הנכונה להוכחת הרוב. האם די בפרוטוקול מאסיפת הדיירים או שיש להחתים באופן אישי את הדיירים?

tarbut
תביעה בגין ליקויי בניה

מכיוון שמדובר בתביעה שעילתה חוזית, היינו מתבססת על ההתקשרות בין כל בעל דירה בנפרד לבין הקבלן אין לנציגות הבית סמכות לייצג את בעלי הדירות מכוח סעיף 69 לחוק המקרקעין, סעיף המקנה לה סמכות לייצג את בעלי הדירות בענייני ניהולו ואחזקת הרכוש המשותף ולשם כך יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות.

לכן, כאשר מדובר בתביעה נגד הקבלן שבנה את הבית לא ניתן לחייב בעל דירה להיות שותף לתביעה כזו ולהוצאותיה, באם אינו נותן את הסכמתו המפורשת לכך וכמובן שאין להשתמש בכספי קופת הנציגות למטרה זו, מבלי לקבל את הסכמתו.