מעלית שבת

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

אני מתגורר בבניין משותף עם 2 מעליות. למרות שישנו חוק המחייב את הקבלן שאחת המעליות תהיה מעלית שבת לא הותקנה מעלית שבת. בברור עם חברת המעליות הסכום שנדרש להפוך את אחת מהם למעלית שבת הוא כ 8000 ש״ח. רציתי לדעת כיצד ניתן לחייב את הקבלן לשאת בעלות. הבניין נמסר בשנת 2004

tarbut
מעלית שבת

בשנת 2001 תוקן חוק התכנון והבניה‏ ונוסף לו סעיף 158א, הקובע שבכל בניין מגורים ובניין ציבורי שיש בו יותר ממעלית אחת יש להתקין מנגנון פיקוד שבת באחת מהן‏. בצעד נוסף נקבע בשנת 2011 שבבית משותף שבו אין מנגנון פיקוד שבת, "רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת".‏ הוצאות ההתקנה של מנגנון פיקוד שבת חלות על הדיירים הדורשים את התקנתו.

באם אכן הם הדברים עליכם להיוועץ עם עורך דין ולשקול את צעדיכם.

הרצל צח (לא נבדק)
מעלית שבת

אני גר בבניין של 25 קומות ובו מתגוררות 90 משפחות.
2 משפחות שומרות שבת ומתגוררות בקומות גבוהות.
בבניין 3 מעליות ןאף אחת מהן ללא מנגנון פיקוד שבת.
2 המשפחות שומרות שבת מבקשות להתקין באחת המליות מנגנון פיקוד שבת .
האם וועד הבית/הדיירים מחוייבים להיענות לבקשתם?
האם וועד הבית/הדיירים יכולים להציע כפשרה שאחת המעליות תתפקד כמעלית שבת במשך 5 שעות עפ"י בחירת 2 הדיירים שומרי שבת ?
תודה מראש
הרצל צח
טל. 052-8904312

tarbut
מעלית שבת

בשנת 2001 תוקן חוק התכנון והבניה‏ ונוסף לו סעיף 158א, הקובע שבכל בניין מגורים ובניין ציבורי שיש בו יותר ממעלית אחת יש להתקין מנגנון פיקוד שבת באחת מהן‏. בצעד נוסף נקבע בשנת 2011 שבבית משותף שבו אין מנגנון פיקוד שבת, "רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת".‏ הוצאות ההתקנה של מנגנון פיקוד שבת חלות על הדיירים הדורשים את התקנתו.