החלפת ועד

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

בבניין שלנו יש 77 דיירים.
לפני שבועיים קיימנו אספת דיירים לפירוק הועד.
הועד החדש איננו מתפקד כראוי.
לדיירים קשה להגיע כל שבועיים לאספה חדשה.
האם ניתן לעשות הצבעה לועד חדש בחתימות דלת לדלת ולא באספה?

tarbut
החלפת ועד

החוק מאוד ברור ומגדיר מהי הדרך לכנס אסיפה חוקית שהחלטותיה תהיינה חוקיות. האפשרות שקיימת היא רק במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות ומי שאינו יכול להגיע מוזמן לתת יפוי כח לבעל דירה אחר שיגיע ולהסמיך אותו להצביע בשמו ובמקומו בנושאים שיידונו על סדר היום.