אחריות לתיקון בורות ביוב סתומים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום,
בבניין בו אני בעלת דירה (ואיני דיירת) קיימת בעייה חוזרת ונשנית של ביוב שנסתם עקב התנהלות לא נכונה של דיירים.
מי צריך לשלם בעבור פתיחת סתימת בורות ביוב של הבניין שנסתמו בגלל הדיירים הגרים בו? האם בעלי הדירות נושאים באחריות או שהכספים צריכים להילקח מועד הבית שנאסף מהדיירים?

tarbut
סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל

סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה אבסולוטית על בעל דירה להשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינה תלוי בהנאה שמפיק הדייר משרותי הועד ולכן אין להתנות על חובה זו.

כמו כן, סעיף 58 לחוק המקרקעין, אינו מכיר במושגים שוכר/משכיר, שכן הסעיף מחיל את חובת התשלום עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף לנציגות הבית על בעל הנכס בלבד.

הסדר התשלומים בין השוכר למשכיר נקבע בהסכם השכירות ביניהם ואין זה באחריותה ו/או מתפקידה של נציגות הבית לברר על מי מהצדדים חלה חובת תשלום כזה או אחר ו/או לעדכן את בעל הנכס מי מהשוכרים שילם וכמה.

כמו כן, אין להטיל על הנציגות את החובה והאחריות לפרק עבור כל שוכר דירה בבניין, מהם הרכיבים של הסכום שנקבע לתשלום כמיסי ועד בית, ולפצל עבור מי מהם את הסכום, בינם לבין בעלי הדירות.