רעש מזגן לא סביר של שכנים במהלך הלילה

3 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב
השכנה שמעלינו מפעילה בלילה מזגן. הבעיה שהמזגן מרעיש מאוד ומפריע לשכנים בדירה מתחתיה ובדירה מעליה.
היתה פנייה שתסדר את המזגן בעקבות הרעש אולם לא נעשה דבר.
מה ניתן לעשות?
אשמח להתייחסותכם

tarbut
רעש ממזגן

מטרד מסוג רעש הינו גם עברה בהתאם לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א 1961 הקובע כי:

" לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".

באפשרותכם להזמין מומחה שיאמוד את הרעש (רמת הדציבלים) אשר יקבע האם רעש המזגן הינו מעבר לדרישת תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן- 1990.

במידה והרעש עולה על המותר בחוק, באפשרותך להגיש לבית המשפט השלום בקשה לצו מניעה בעילת מטרד, שיאסור עליהם להרעיש בשעות מסוימות וכן תביעה לפיצויים בגין נזקים.

עמוס (לא נבדק)
התגוננות מרעש מזגן שכנה

מומחה ימדוד הרעש ויחבר חוות דעת מומחה לבימ"ש עם עדות על רמת הרעש והעבירות שנעברות.עם מסמך זה עדיףלפנות קודם לשכנה מלווה במלים מתונות בבקשה להכיר בעובדה שאכן המטרד מציק ואמיתי.רק אם זה לא עזר, נשאר לפנות לבימ"ש.שקט יועצים לאקוסטיקה