סדק בקיר החיצוני של דירה בית משותף

7 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

על חשבון מי (בעל הדירה או ועד הבית) יש לתקן סדק בקיר החיצוני של דירה בבית משותף?

tarbut
קירות חיצוניים

קירות חיצוניים מהוים רכוש משותף לכל דבר ועניין.

אנונימי (לא נבדק)
האם תיקון הנזק שנגרם בתוך

האם תיקון הנזק שנגרם בתוך הדירה עקב הסדק משולם גם הוא ע"י ועד הבית?

גדי (לא נבדק)
קירות חיצוניים

מי משלם על הנזק שנגרם בתוך הדירה עקב חדירת מים מסדקים בקיר חיצוני?

tarbut
נזק בדירה

ככלל יובהר כי אין חבות אוטומטית בנזיקין, שכן חבות בנזיקין של הנציגות כלפי בעל הדירה, קמה רק כאשר מוכיחים מידה מסוימת של רשלנות.

כאשר לא ניתן לצפות את האירוע שגרם לנזק וכאשר הנציגות תיקנה את הליקוי מיד כשנתגלה, לא תקום חבות בנזיקין כנגדו מכח עוולת הרשלנות. ובמילים אחרות אין מדובר בחבות "אוטומטית", אלא חבות המתקיימת רק בהתמלא שלושת התנאים, קיום חובת זהירות, הפרת החובה וקשר סיבתי בין הפרת החובה לנזק, באופן מצטבר.

לפיכך הנציגות אינה מחוייבת לתקן נזקים שנגרמו לדירה.

 

יונה צבי
אריחים שנופלים מקיר חיצוני

איך מחייבים את הבניין לטפל בקיר חיצוני רעוע שאריחיו נופלים ומהווים סכנה ממשית

tarbut
אריחים שנופלים

זה חלק מתפקיד של נציגות ועד הבית, כחלק מחובתה לדאוג לניהול ותחזוקת הרכוש המשותף (רכוש משותף, לרבות קירות חיצוניים). החובה היא על פי חוק.