השתתפות ועד הבית בהוצאות של דייר ספיציפי

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום לכולם,
אני חבר בנציגות ועד הבית בבניין בו אני מתגורר ולאחרונה פנה אליי דייר בבקשה להשתתפות רטרואקטיבית בהוצאות הדברה שלטענתו נגרמו כתוצאה מחורים בקיר החיצוני של הבניין מתחת לחלון חדר האבמטיה שלו בהם נוצרו קנים של מזיקים מעופפים.
האם יש כאן עילה להשתתפות ועד הבית בתשלום המדובר?
הסכום ששולם על ידי הדייר נאמד בכ-400 ש"ח ושולם ללא התייעצות מוקדמת עם נציגות ועד הבית.

tarbut
הפסיקה הענפה קבעה כי: "בעל

הפסיקה הענפה קבעה כי: "בעל דירה אינו רשאי לפעול על דעת עצמו במקום בו חלה חובת אחזקה ותיקון הרכוש המשותף על נציגות הבית. עליו לפנות אל הנציגות ולדרוש את הדרוש תיקון ברכוש המשותף אשר אי תיקונו עשוי לפגוע בדירתו".

לפיכך, על בעל הדירה היה לפנות לנציגות ועד הבית טרם ביצוע ההדברה ואין להשיב לו כספים על פי דרישה.