חיוב דיירים לשיפוץ

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

איך ניתן לכפות על דיירים אדישים לשפץ ולרענן מראה של בניין מוזנח וישן?

tarbut
חוב דיירים לשיפוץ

ברגע שיש הסכמה של רוב בעלי הדירות ניתןל חייב את הכלל.