תשלום וועד בית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

מה אומר החוק כאשר אחד הדיירים דורש לשלם לפי שטח הרצפה. כיצד מחושב תשלום הוועד במקרה כזה?

tarbut
להלן דוגמא לתחשיב: חישוב חלקו

להלן דוגמא לתחשיב: חישוב חלקו של בעל דירה, בהם לא נקבע אחרת בתקנון המוסכם, ייעשה בהתאם ליחס שטח כלל רצפות הדירות בבית.

  1. בהנחה ששטח הדירה 70 מ"ר ושטח כלל הרצפות הוא 500 מ"ר וסך ההוצאה החודשית הינה 10,000 ₪ תהיה נוסחת החישוב כדלקמן:

    10,000 ₪ (הוצאה כללית) X 70 מ"ר (רצפת הדירה)  = 1,400 חלק של הדירה בהוצאה

                       500 מ"ר (סה"כ שטח הרצפות בבניין)