מי משלם עבור תיקון צינור מים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום,
צינור מים התפוצץ בין מונה המים הראשי של הבניין לבין מוני מים של שניים מדיירי הבניין.
מי צריך לשלם עבור תיקון הפיצוץ, רק שני הדיירים שהצינור אליהם התפוצץ, או שכל הדיירים בבניין צריכים להתחלק בתשלום?

tarbut
תיקון צינור מים

השאלה אשר עליכם לבחון הינה, את מי משמש הצינור  ?

כאשר יש צורך בתיקון צינור המשמש דירה אחת בלבד ו/או מיעוט בעלי הדירות, הרי שאין חולק, כי רק בעל הדירה/בעלי דירות אותם משמש הצינור, ישא בעלות התיקון.

חשוב להדגיש, כי לא מקומו הפיסי או הגיאוגרפי של הצינור הוא שקובע את מעמדו, אלא ייעודו ושימושו. יכול שרכוש משותף ימצא בתחומו של אגף מסוים, ועדיין ישמש את כל הדיירים ו/או מרביתם.

במידה והצינור משמש את רוב בעלי הדירות ו/או את כולם, יש לראותו כחלק מהמערכת הכללית וככזה על כל בעלי הדירות לשאת בעלות תיקונו, זאת להבדיל מצינור המשמש רק דירה אחת.